8:14 AM - วันศุกร์ 28 พฤศจิกายน 2014

อบต.เมืองปอน เปิดสอบบุคคลเพื่อเป็นพนักงานส่วนตำบล รวม 5 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน (อบต.เมืองปอน) อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 รวม 5 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2556

อบต.เมืองปอน

เปิดสอบ อบต.เมืองปอน

ตำแห่งที่เปิดสอบ

 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง
  - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง
  - ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
  - ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
  - ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
  - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

อัตราเงิเดือนที่จะได้รับ
ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 – 2

 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 6,050 บาท หรือตามที่ ก.อบต. กำหนด
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 6,800 บาท หรือตามที่ ก.อบต. กำหนด
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 7,460 บาท หรือตามที่ ก.อบต. กำหนด

การรับสมัคร

 • สมัครสอบด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2556
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน (อบต.เมืองปอน) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556

เอกสารแนบท้ายประกาศ : คลิก

การติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทร.053-684648 เว็บไซต์: www.muangpon.org

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม | งานพิมพ์เอกสาร | งานพิเศษ | งานเสริม | งานนอกเวลา | งาน part time ทำที่บ้าน | งานตอนเย็น | งานทำวันหยุด | งานคีย์ข้อมูล | งานพาร์ทไทม์ | งาน part time | งานพิเศษทำเสาร์ อาทิตย์ | คีย์ข้อมูล | หางานทําที่บ้าน | งานไม่จำกัดวุฒิ | งานช่วงปิดเทอม | งานไม่จำกัดอายุ | งานพิเศษทำตอนเย็น | งาน part time กรุงเทพ| งานทำที่บ้าน | งานราชการที่เปิดสอบ | งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน | งาน part time 2557 | งานทำผ่านเน็ต | งานช่วงเย็น | งานทำเสาร์ อาทิตย์| งานพิเศษทำที่บ้าน | งาน part time ทำนอกเวลางาน | งานออนไลน์ | หางานทำช่วงวันหยุด | งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ | งาน part time พิมพ์เอกสาร | งานตอนเย็นหลังเลิกงาน | งานพิเศษทำวันหยุด | งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน | งาน part time เสาร์ อาทิตย์ | งานคีย์เอกสาร | รายได้เสริม

หางานราชการ งานราชการที่เปิดสอบ