• วันพุธ , 1 เมษายน 2015
HOTNEW

กรมท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5

กรมท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดสอบเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งพนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5 จำนวน 12 อัตรา สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. – 9 ส.ค.55

ด้วยกรมท่าเรือแห่งประเทศไทยแระสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่งพนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5 หมวดรถหัวลากอเนกประสงค์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

  • พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5 หมวดรถหัวลากอเนกประสงค์ แผนกปั้นจั่น กองเครื่องมือทุ่นแรง ฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแรง ท่าเรือกรุงเทพ จำนวน 12 อัตรา เงินเดือน 8,060 บาท

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
  2. รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างยนต์ หรือช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  3. มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถไม่ต่ำกว่า 2 ชนิด สำหรับผู้ขับรถยนต์ประเภททำการทั่วราชอาณาจักรมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  4. มีใบหนังสือรับรองการผ่านงานด้านการขับรถลากพ่วง หรือรถยนต์บรรทุก มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

การรับสมัคร

  • สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. – 9 ส.ค.55
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบในวันที่ 17 ส.ค.55

การติดต่อ
แผนกบรรจุและแต่งตั้ง กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ชั้น 11 โทร.02-2695430, 02-2695437

รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม http://job.port.co.th/port201202

แหล่งที่มา: www.port.co.th

ผลการค้นหา :

www port co th (96),การท่าเรือแห่งประเทศไทย สมัครงาน (11),สมัครขับรถ การท่าเรือ (2),การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน (1),สมัครสอบท่าเรือ (1)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง