เทศบาลตำบลท่าโขลง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 10 อัตรา

0
675

เทศบาลตำบลท่าโขลง อ.ท่าว้า จ.ลพบุรี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ 1 – ระดับ 3 ประจำปี 2556 จำนวน 10 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าโขลง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ 1 รวมจำนวน 1 อัตรา
  – เจ้าหน้าที่ทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ 2 รวม 9 อัตรา
  – เจ้าพนักงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
  – เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  – เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
  – เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 อัตรา
  – เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 อัตรา
  – เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
  – เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  – นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ 3 รวม 1 อัตรา
  – นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป

 • อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร

 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
  – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 6,050 บาท
 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
  – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) อัตราเงินเดือน 6,800 บาท
  – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน 7,460 บาท
 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
  – ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) อัตราเงินเดือน 8,340 บาท
  – ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) อัตราเงินเดือน 9,140 บาท

การรับสมัคร

 • สมัครสอบด้วยตนเองที่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าโขลง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2556
 • สำนักงานเทศบาลตำบลท่าโขลง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

เอกสารแนบท้ายประกาศ:

การติดต่อ
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าโขลง เลขที่ 443 หมู่ 9 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 โทร.036-489860 เว็บไซต์: www.thaklong.com