10:26 PM - วันพฤหัส 17 เมษายน 2014

เทศบาลตำบลหัวดง เปิดสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล รวม 7 อัตรา

หมวด: งานราชการ | เขียนโดย:

เทศบาลตำบลหัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการการเป็นพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา โดยเปิดสอบตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา  สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่ วันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2556

เทศบาลตำบลหัวดง

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

 1. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้
  - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้
  - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
  - ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
  - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้
  - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติทั่วไป
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบแข่งขัน จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนดประกาศไว้ ตามเอกสาร (ภาคผนวก ก) แนบท้ายประกาศนี้

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
ผู้สอบแข่งขัน และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจะได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้

 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 6,050 บาท หรือตามที่ ก.ท.กำหนด
 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 6,800 บาท หรือตามที่ ก.ท. กำหนด
  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 7,460 บาท หรือตามที่ ก.ท. กำหนด
 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
  - อัตราเงินเดือน 8,340 บาท

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่ วันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2556
 • สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง จะประกาศรายชื่อู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556

เอกสารแนบท้ายประกาศ : คลิก

การติดต่อ
สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง เทศบาลตำบลหัวดง ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 44180 โทร.043-731014 เว็บไซต์: www.huadonglocal.go.th

ผลการค้นหา :

ข้อมูลเทศบาลตำบลหัวดง อ นาดูน (2),เทศบาลตำบลนาดูนสอบ (1)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม งานพิมพ์เอกสาร ข่าวงานราชการ งานเสริม งานนอกเวลา งาน part time ทำที่บ้าน งานตอนเย็น หางานบริษัท งานทำวันหยุด งานคีย์ข้อมูล งานพาร์ทไทม์ งาน part time คีย์ข้อมูล หางานทําที่บ้าน งานไม่จำกัดวุฒิ งานช่วงปิดเทอม งานไม่จำกัดอายุ งาน part time กรุงเทพ งานทำที่บ้าน งานราชการที่เปิดสอบ งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน งาน part time 2557 งานทำผ่านเน็ต งานช่วงเย็น งานทำเสาร์ อาทิตย์ งานพิเศษ งาน part time ทำนอกเวลางาน งานออนไลน์ หางานทำช่วงวันหยุด งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ งาน part time พิมพ์เอกสาร งานตอนเย็นหลังเลิกงาน งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน งาน part time เสาร์ อาทิตย์ งานคีย์เอกสาร รายได้เสริม

ค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้อง: