10:10 AM - วันอาทิตย์ 20 เมษายน 2014

เทศบาลตำบลแม่เมาะ เปิดสอบเป็นพนักงานครูเทศบาล จำนวน 6 อัตรา

หมวด: งานราชการ | เขียนโดย:

เทศบาลตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 6 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ งานเจ้าหน้าที่สำนักงานลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เมาะ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม ถึงวันที่ 13 กันยายน 2556

เทศบาลตำบลแม่เมาะ

งานราชการที่เปิดสอบ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 6 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเ็นสำคัญ จัดอบรมส่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตราฐานตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (รายละเอียดตามผนวก ก) และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

 1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จอยู่ก่อน หรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือ วันที่ 13 กันยายน 2556 ในสาขาวิชาเอก ดังต่อไปนี้
  1.1. อนุบาล
  1.2. การอนุบาลศึกษา
  1.3. ปฐมวัยศึกษา
  1.4. การศึกษาฐมวัย
 2. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่ได้กล่าวมาข้างต้น หรือคุณวุฒิที่ ก.ท.รับรองและกำหนดเดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลในสาขาวิชาเอกที่เปิดสอบ
 3. มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู ออกให้โดยคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และต้องได้รับใบอนญาตประกอบวิชาชีพครูจาดคุรุสภาอยู่ก่อน หรือไม่หลังวันที่เิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือ วันที่ 13 กันยายน 2556

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย ขั้น 11,920 บาท หรือตามที่ ก.ท. กำหนด
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย ขั้น 12,530 บาท หรือตามที่ ก.ท. กำหนด

การรับสมัคร

 • สมัครสอบด้วยตนเองที่ งานเจ้าหน้าที่สำนักงานลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เมาะ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม ถึงวันที่ 13 กันยายน 2556
 • เทศบาลตำบลแม่เมาะ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 23 กันยายน 2556

เอกสารแนบท้ายประกาศ : คลิก

การติดต่อ
เทศบาลตำบลแม่เมาะ เลขที่ตั้ง 390 หมู่ที่ 11 บ้านนาแขมพัฒนา ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220 โทร.054-340104 ต่อ 117 เว็บไซต์: www.tasaban-maemoh.go.th

ผลการค้นหา :

งาน part time ลําปาง แม่เมาะ (4),เทศบาลตำบลแม่เมาะ (2),สมัครงานพาร์ทไทม์ แม่เมาะ (1)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม งานพิมพ์เอกสาร ข่าวงานราชการ งานเสริม งานนอกเวลา งาน part time ทำที่บ้าน งานตอนเย็น หางานบริษัท งานทำวันหยุด งานคีย์ข้อมูล งานพาร์ทไทม์ งาน part time คีย์ข้อมูล หางานทําที่บ้าน งานไม่จำกัดวุฒิ งานช่วงปิดเทอม งานไม่จำกัดอายุ งาน part time กรุงเทพ งานทำที่บ้าน งานราชการที่เปิดสอบ งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน งาน part time 2557 งานทำผ่านเน็ต งานช่วงเย็น งานทำเสาร์ อาทิตย์ งานพิเศษ งาน part time ทำนอกเวลางาน งานออนไลน์ หางานทำช่วงวันหยุด งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ งาน part time พิมพ์เอกสาร งานตอนเย็นหลังเลิกงาน งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน งาน part time เสาร์ อาทิตย์ งานคีย์เอกสาร รายได้เสริม

ค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้อง: