2:16 PM - วันเสาร์ 21 พฤศจิกายน 0713

เทศบาลเมืองอ่างทอง เปิดสอบครูเทศบาล (ครูผู้ช่วย) รวม 8 อัตรา

เทศบาลเมืองอ่างทอง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง รวม 8 อัตรา ผู้สนใจสมัครสอบด้วยตนเองที่ ขุมทรัพย์ความรู้ จังหวัดอ่างทอง (AKAP) เทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

Department

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสาขาวิชาเอก มีดังนี้

 1. วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 2. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
 3. วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
 4. วิชาเอกดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา
 5. วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีคุณสมบัติปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนสมัคร
 2. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกให้โดยคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาอยู่ก่อนสมัคร
 3. ผู้สมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครสอบได้เพียงสาขาวิชาเอกเดียวเท่านั้น
 4. ให้ผู้สมัครรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครที่กำหนดไว้ หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยชั้น 11,920 บาท
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยชั้น 12,530 บาท

การรับสมัคร

 • สมัครสอบด้วยตนเองที่ ขุมทรัพย์ความรู้ จังหวัดอ่างทอง (AKAP) เทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556
 • เทศบาลเมืองอ่างทอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556
 • กำหนดสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ (ภาค ข) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2556
 • เทศบาลเมืองอ่างทอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ค) ในวันที่ 2 กันยายน 2556

เอกสารแนบท้ายประกาศ : คลิก

การติดต่อ
สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง เลขที่ 18 ถนนเทศบาล 8 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 โทร.035-611714 เว็บไซต์: www.angthongcity.go.th

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม | งานพิมพ์เอกสาร | งานพิเศษ | งานเสริม | งานนอกเวลา | งาน part time ทำที่บ้าน | งานตอนเย็น | งานทำวันหยุด | งานคีย์ข้อมูล | งานพาร์ทไทม์ | งาน part time | งานพิเศษทำเสาร์ อาทิตย์ | คีย์ข้อมูล | หางานทําที่บ้าน | งานไม่จำกัดวุฒิ | งานช่วงปิดเทอม | งานไม่จำกัดอายุ | งานพิเศษทำตอนเย็น | งาน part time กรุงเทพ| งานทำที่บ้าน | งานราชการที่เปิดสอบ | งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน | งาน part time 2557 | งานทำผ่านเน็ต | งานช่วงเย็น | งานทำเสาร์ อาทิตย์| งานพิเศษทำที่บ้าน | งาน part time ทำนอกเวลางาน | งานออนไลน์ | หางานทำช่วงวันหยุด | งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ | งาน part time พิมพ์เอกสาร | งานตอนเย็นหลังเลิกงาน | งานพิเศษทำวันหยุด | งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน | งาน part time เสาร์ อาทิตย์ | งานคีย์เอกสาร | รายได้เสริม

หางานราชการ งานราชการที่เปิดสอบ