11:52 AM - วันจันทร์ 21 เมษายน 2014

เทศบาลเมืองอ่างทอง เปิดสอบครูเทศบาล (ครูผู้ช่วย) รวม 8 อัตรา

หมวด: งานราชการ | เขียนโดย:

เทศบาลเมืองอ่างทอง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง รวม 8 อัตรา ผู้สนใจสมัครสอบด้วยตนเองที่ ขุมทรัพย์ความรู้ จังหวัดอ่างทอง (AKAP) เทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

Department

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสาขาวิชาเอก มีดังนี้

 1. วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 2. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
 3. วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
 4. วิชาเอกดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา
 5. วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีคุณสมบัติปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนสมัคร
 2. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกให้โดยคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาอยู่ก่อนสมัคร
 3. ผู้สมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครสอบได้เพียงสาขาวิชาเอกเดียวเท่านั้น
 4. ให้ผู้สมัครรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครที่กำหนดไว้ หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยชั้น 11,920 บาท
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยชั้น 12,530 บาท

การรับสมัคร

 • สมัครสอบด้วยตนเองที่ ขุมทรัพย์ความรู้ จังหวัดอ่างทอง (AKAP) เทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556
 • เทศบาลเมืองอ่างทอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556
 • กำหนดสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ (ภาค ข) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2556
 • เทศบาลเมืองอ่างทอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ค) ในวันที่ 2 กันยายน 2556

เอกสารแนบท้ายประกาศ : คลิก

การติดต่อ
สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง เลขที่ 18 ถนนเทศบาล 8 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 โทร.035-611714 เว็บไซต์: www.angthongcity.go.th

ผลการค้นหา :

ราชการอ่างทองเปิดสอบ (1)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม งานพิมพ์เอกสาร ข่าวงานราชการ งานเสริม งานนอกเวลา งาน part time ทำที่บ้าน งานตอนเย็น หางานบริษัท งานทำวันหยุด งานคีย์ข้อมูล งานพาร์ทไทม์ งาน part time คีย์ข้อมูล หางานทําที่บ้าน งานไม่จำกัดวุฒิ งานช่วงปิดเทอม งานไม่จำกัดอายุ งาน part time กรุงเทพ งานทำที่บ้าน งานราชการที่เปิดสอบ งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน งาน part time 2557 งานทำผ่านเน็ต งานช่วงเย็น งานทำเสาร์ อาทิตย์ งานพิเศษ งาน part time ทำนอกเวลางาน งานออนไลน์ หางานทำช่วงวันหยุด งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ งาน part time พิมพ์เอกสาร งานตอนเย็นหลังเลิกงาน งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน งาน part time เสาร์ อาทิตย์ งานคีย์เอกสาร รายได้เสริม

ค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้อง: