เปิดสอบตำรวจชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร 7,000 อัตรา พ.ศ.2556

เปิดสอบแล้ว!! เปิดสอบตำรวจ 2556

รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 7,000 อัตรา พ.ศ. 2556

policeadmission

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2556 จำนวน 7,000 อัตรา (สอบตำรวจ)

กำหนดการรับสมัคร

  • เปิดรับสมัครสอบตำรวจตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 เมษายน 2556
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 23 เมษายน 2556
  • สอบวันที่ 28 เมษายน 2556
  • ประกาศผลสอบ วันที่ 4 พฤษภาคม 2556
  • รายงานตัว วันที่ 11-13 เมษายน 2556
  • ทดสอบร่างกาย วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2556
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกสำรอง เรียงตามลำดับคะแนน วันที่ 28 พฤษภาคม 2556

การสมัครสอบตำรวจ

สมัครสอบตำรวจที่ กองการสอบ อาคารวิทยาลัยการตำรวจ ชั้น 3 กองบัญชาการศึกษา เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Tel. 0 2941 0979, 0 2941 3169, 0 2941 1928

คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดสอบตำรวจ

quota2556

แหล่งที่มาข้อมูล: www.policeadmission.org

Leave a comment

Your email address will not be published.

*