แผนที่เดินทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แผนที่เดินทาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร.02-5448456

แผนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

โทรสอบถามเส้นทางได้ที่ สายด่วน ขสมก. 1348

การเดินทาง :

  • เดินทางโดยรถเมล์ : 59,95ก, 150, 356, ปอ.59, ปอ.513, ปอ.356, ปอ.523, ปอ.554, ปอ.524
  • เดินทางโดยรถตู้: รถตู้สายปากเกร็ด, รถตู้สาย วค.พระนคร