หางาน สมัครงาน Part Time

นักศึกษาฝึกงาน แผนกบัญชี

นักศึกษาฝึกงาน แผนกบัญชี มีเบี้ยเลี้ยงให้ Part Time 300 บาท/วัน

นักศึกษาฝึกงาน แผนกบัญชี ทำงานที่อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 21 วันจันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์) มีเบี้ยเลี้ยงให้ 300 บาท/วัน งานนี้รับเฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เท่านั้น...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก รวม 1,263 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานสำนักงานใหญ่ และสำนักงานในส่วนภูมิภาค รวม 1,263 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 เมษายน 2559 (ตลอด 24 ชั่วโมง)...
กรมป่าไม้

กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 169 อัตรา

กรมป่าไม้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมป่าไม้ รวม 169 อัตรา สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 - 18 เมษายน 2559 ตำแหน่งที่รับสมัคร นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 50 อัตรา นักวิชการเผยแพร่...
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 4 อัตรา

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างเครื่องสื่อสาร และพนักงานโทรศัพท์ รวม 4 อัตรา สมัครงานกองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 20 เมษายน 2559 ตำแหน่งที่รับสมัคร ช่างเครื่องสื่อสาร กลุ่มงานเทคนิค...
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 36 อัตรา

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ รวม 36 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ - 18 เมษายน 2559 ตำแหน่งที่เปิดสอบ นักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาจีน)...
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 100 อัตรา

กรมการปกครอง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 100 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตังแต่บัดนี้ - 20 เมษายน 2559 ตำแหน่งที่เปิดสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 100...
กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 59 อัตรา

กรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ รวม 59 อัตรา สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ - 28 มีนาคม 2559 ตำแหน่งที่รับสมัคร นายแพทย์ปฏิบัติการ รวม 8 อัตรา - โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน...
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อย.เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ - 11 เมษายน 2559 ตำแหน่งที่เปิดสอบ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน จะได้รับอัตราเงินเดือน 17,500...
สำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 15 อัตรา

สำนักงบประมาณ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ตลอด 24...
สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 100 อัตรา

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฝ่ายอัยการ ประเภทข้าราชการธุรการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 100 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มีนาคม 2559 ตลอด 24...
กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 2 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ รวม 2 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มีนาคม 2559 ตลอด 24...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 8...
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานารเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 มีนาคม 2559 ตำแหน่งที่เปิดสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน...
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น นักวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้ -...
ท่าอากาศยานไทย

ท่าอากาศยานไทย รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ทอท. รวม 196 อัตรา

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ รวม 196 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ท่าอากาศยานไทย ตามพื้นที่ที่ที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม...
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ ห้องศูนย์สุขภาพ (ห้องกระเบื้อง) ชั้นดาดฟ้า อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มีนาคม 2559 ตำแหน่งที่รเปิดสอบ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ...
กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการทั่วไป รวม 2 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 7 มีนาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งที่เปิดสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน...
กรมทางหลวง

กรมทางหลวง เปิดสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรมทางหลวง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 15 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ งานสรรหา ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 12 ชั้น 1 กรมทางหลวง ตั้งแต่บัดนี้...
กรมชลประทาน

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 735 อัตรา

กรมชลประทาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ รวม 735 อัตรา สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 กุมภาพันธ์ 2559...
BOI

BOI เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำแหน่งที่เปิดสอบ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ...
กรมศิลปากร

กรมศิลปากร เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ รวม 17 อัตรา

กรมศิลปากร เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2559 ในตำแหน่งต่างๆ รวม 17 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ - 22 กุมภาพันธ์ 2559 ตำแหน่งที่เปิดสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 1...
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตั้งแต่วันที่ 1 - 19 กุมภาพันธ์...

Social network

16,643แฟนคลับชอบ
49ผู้ติดตามติดตาม
387ผู้ติดตามติดตาม
264ผู้ติดตามติดตาม
1,217ผู้ติดตามติดตาม