กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

0
1408

กรมการขนส่งทางบก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤษภาคม 2558

ตำแหน่งที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมุลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และงานพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ
  • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ และเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์
  • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารสารบรรณของส่วนราชการ
  • แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/พาณิชยการ และประเภทวิชาอุตสาหกรรม

การรับสมัคร

  • สมัครสอบด้วยตนเองที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤษภาคม 2558
  • สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2558

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี (คลิก)

การติดต่อ
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2 เลขที่ 78 หมู่ 1 ถ.อุดร – ขอนแก่น ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร.042-295409 เว็บไซต์: www.dlt.go.th