กรมการค้าภายใน เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 24 อัตรา

0
1785

กรมการค้าภายใน เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ นักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติการ รวม 24 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ กลุ่มงานกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 กรมการค้าภายใน ตั้งแต่วันที่ 2 – 22 มิถุนายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

  • นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา
  • นักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัครสอบ

  • สมัครสอบด้วยตนเองที่ กลุ่มงานกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 กรมการค้าภายใน ตั้งแต่วันที่ 2 – 22 มิถุนายน 2558
  • กรมการค้าภายใน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

กรมการค้าภายใน (คลิก)

การติดต่อ
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000 โทร.02-5076111, 02-5075530 เว็บไซต์: www.dit.go.th