กรมการปกครอง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 100 อัตรา

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 100 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตังแต่บัดนี้ – 20 เมษายน 2559

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 100 อัตรา

อัตราเงินเดือน
จะได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัครสอบ

  • สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตังแต่บัดนี้ – 20 เมษายน 2559
  • กรมการปกครอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

กรมการปกครอง (คลิก)

การติดต่อ
กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200 โทร.02-2210151-8  เว็บไซต์: www.dopa.go.th