กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 169 อัตรา

กรมป่าไม้

กรมป่าไม้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมป่าไม้ รวม 169 อัตรา สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 เมษายน 2559

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 50 อัตรา
 • นักวิชการเผยแพร่ จำนวน 3 อัตรา
 • นิติกร จำนวน 7 อัตรา
 • เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 12 อัตรา
 • นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
 • ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
 • ช่างสำรวจ จำนวน 5 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) จำนวน 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ขำนวน 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) จำนวน 4 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 5 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 9 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัคร

 • สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 เมษายน 2559
 • กรมป่าไม้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วันที่ 18 เมษยน 2559

กรมป่าไม้ (คลิก)

การติดต่อ
กรมป่าไม้ เลขที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.02-5614292-3 เว็บไซต์: www.forest.go.th