กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา

1
826

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษยน – 27 เมษยายน 2558

งานราชการที่เปิดสอบ
นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

อัตราเงินเดือน
จะได้รับอัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช่ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการโรคพืช ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการเกษตรศาสตร์ ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา

การรับสมัคร

  • สมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษยน – 27 เมษยายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • กรมวิชาการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

กรมวิชาการเกษตร (คลิก)

การติดต่อ
กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-5790151-8 เว็บไซต์: www.doa.go.th