กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 2 อัตรา

1
883

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รวม 2 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ฯ ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2558

งานราชการที่เปิดสอบ

  • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน
จะได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัครสอบ

  • สมัครสอบด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ฯ ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2558
  • กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 12 มิถุนายน 2558

การติดต่อ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เลขที่ 757 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-2017000 เว็บไซต์ www.dss.go.th