กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 4 อัตรา

0
2741

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างเครื่องสื่อสาร และพนักงานโทรศัพท์ รวม 4 อัตรา สมัครงานกองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 20 เมษายน 2559

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  • ช่างเครื่องสื่อสาร กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
  • พนักงานโทรศัพท์ กลุ่มงานบริการ จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัคร

  • สมัครงานกองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 20 เมษายน 2559
  • กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วันที่ 26 เมษยน 2559

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (คลิก)

การติดต่อ
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-5344235 เว็บไซต์: www.comm.rtaf.mi.th