กรมโยธาธิการและผังเมือง จ.สมุทรสาคร เปิดรับสมัครพนักงานธุรการ

0
941

กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เปิดสอบสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 ก.ค.55

ด้วยจังหวัดสมุทรสาคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานธุรการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

  • พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,160 บาท
    คุณสมบัติ: รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการ

การรับสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 ก.ค.55
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 31 ก.ค.55

การติดต่อ
สำนักนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 2 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ : 034-811306

รายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา: www.dpt.go.th