การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 208 อัตรา

1
1033

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 208 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
สังกัดฝ่ายการเดินรถ

 • พนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี) จำนวน 10 อัตรา
 • พนักงานการเดินรถ 6 จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานการบัญชี 4 (เสบียงส่วนกลาง) จำนวน 3 อัตรา
 • พนักงานการเดินรถ 4 (เสบียงส่วนกลาง) จำนวน 11 อัตรา
 • พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 (เสบียงส่วนกลาง) จำนวน 4 อัตรา
 • พนักงานการเดินรถ 4 (เสบียงส่วนกลาง) จำนวน 85 อัตรา
 • พนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ) จำนวน 62 อัตรา

สังกัดฝ่ายการช่างกล

 • วิศวกร 6 จำนวน 5 อัตรา
 • พนักงานการบัญชี 6 จำนวน 2 อัตรา

สังกัดฝ่ายการช่างโยธา

 • วิศวกร 6 จำนวน 2 อัตรา

สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

 • วิศวกร 6 จำนวน 4 อัตรา
 • พนักงานการบัญชี 4 จำนวน 1 อัตรา

สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง

 • วิศวกร 6 จำนวน 5 อัตรา
 • พนักงานการบัญชี 6 จำนวน 1 อัตรา

สังกัดฝ่ายการเงินและการบัญชี

 • พนักงานการบัญชี 6 จำนวน 7 อัตรา

สังกัดฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

 • พนักงานการตลาดและทรัพยฺสิน 7 จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 6 จำนวน 1 อัตรา

สังกัดสำนักงานขนส่งคอนเทนเนอร์

 • พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 4 จำนวน 1 อัตรา

สังกัดสำนักงานนโยบาย แผนวิจัยและพัฒนา

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 จำนวน 1 อัตรา

สังกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว

 • พนักงานเทคนิค 6 จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัคร

 • สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2558
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 15 กันยายน 2558

การรถไฟแห่งประเทศไทย (คลิก)

การติดต่อ
การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทร.1690 เว็บไซต์: www.railway.co.th