บขส.รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานภายในและบุคคลภายนอก จำนวน 12 อัตรา

0
1202

บริษัท ขนส่ง จำกัด กระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานภายในและบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานบริษัทฯ จำนวน 12 อัตรา สมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ – 18 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

 • ผู้ตรวจสอบ ระดับ 4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 • บุคลากร ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานธุรการ ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
 • นายช่าง ระดับ 4 ด้านเครื่องยนต์ ด้านไฟฟ้ากำลัง ด้านสถาปัตยกรรม (ก่อสร้าง) รวม 3 อัตรา
 • ช่างเทคนิค ระดับ 2 ด้านเครื่องยนต์ ด้านไฟฟ้ากำลัง ด้านอิเล็กทรอนิกส์ รวม 3 อัตรา
 • พนักงานปล่อยรถ ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน
จะได้รับเงินเดือนระหว่าง 9,310 – 15,000 บาท (ตามวุฒิที่รับสมัคร)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัครสอบ

 • สมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ – 18 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 24 สิงหาคม 2558
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน วันที่ 5 กันยายน 2558
 • สอบปฏิบัติ วันที่ 12 – 13 กันยายน 2558
 • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 – 16 กันยายน 2558
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วันที่ 21 กันายน 2558

บริษัท ขนส่ง จำกัด (คลิก)

การติดต่อ
บริษัท ขนส่ง จำกัด กระทรวงคมนาคม 999 ถ.กำแพงเพชร2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร.02-9362852-66, 02-9362841-48 ต่อ 818, 341 เว็บไซต์: www.transport.co.th