มกอช. เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 8 อัตรา

0
2069

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ รวม 8 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 มีนาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

  • นิติกรปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มนิติการ จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร จำนวน 2 อัตรา
  • นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ สังกัดสำนักกำหนดมาตรฐาน จำนวน 3 อัตรา และสังกัดสำนักรับรองมาตรฐาน จำนวน 2 อัตรา รวม 5 อัตรา

ลักษณะงาน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

การรับสมัครสอบ

  • สมัครสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 มีนาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • สำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 20 เมษายน 2558

สำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (คลิก)

การติดต่อ
สำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ชั้น 1 อาคาร 3 เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร02-5612277 ต่อ 1148 – 1155 เว็บไซต์: www.acfs.go.th