รัฐสภา เปิดสอบแข่งขันเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ รวม 94 อัตรา

0
1248

รัฐสภา เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติการ รวม 94 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18-29 มิ.ย.55 ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันโดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน รวม 69 อัตรา

 • เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน จำนวน 46 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
 • เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
 • นายช่างปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
 • นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
 • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
 • เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ทั่วไปปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ: รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่ระบุไว้ตามตำแหน่งงาน คลิกเพื่ออ่าน
อัตราเงินเดือน: 7,620 บาท

ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติการ รวม 25 อัตรา

 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
 • วิทยากรปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
 • นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
 • นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • นักบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ: รับวุฒิปริญาตรี ในสาขาที่ระบุไว้ตามตำแหน่งงาน คลิกเพื่ออ่าน
อัตราเงินเดือน: 11,680 บาท

การสมัครสอบ

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-29 มิ.ย.55 ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ภายในวันที่ 9 ก.ค.55 ทางเว็บไซต์ หรือที่

รายละเอียดเพิ่มเติม

การติดต่อ
สำนักงานเลขานุการ ก.ร. อาคารทิปโก้ ชั้น 19 ถนนพระราม 6
โทร.02-3573100 ต่อ 3190-3192,3188

แหล่งที่มา: job.parliament.go.th