สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 2 อัตรา

0
878

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการสถิติ รวม 2 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 พฤษภาคม 2557

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  • นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการสถิติ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน

การรับสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 พฤษภาคม 2557
  • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วันที่ 21 พฤษภาคม 2557

รายละเอียดการรับสมัคร คลิก

การติดต่อ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.02-3547025 ต่อ 1518 เว็บไซต์: www.nci.go.th