สป.กษ.จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

0
1495

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ตั้งแต่บัดนี้ – 2 กรกฎาคม 2558

ตำแหน่งที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย

การรับสมัคร

  • สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ตั้งแต่บัดนี้ – 2 กรกฎาคม 2558
  • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วันที่ 8 กรกฎาคม 2558

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คลิก)

การติดต่อ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดชั้น 2 หลังเก่า อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร.055-512130 เว็บไซต์: www.moac-info.net/tak