กรมชลประทาน เปิดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 50 อัตรา

0
612

กรมชลประทาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อุทกวิทยาปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ และนายช่างภาพปฏิบัติงาน รวม 50 อัตรา ผู้สนใจสมัครงานได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2556

ตำแหน่งที่สอบ

 • นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ปวส.) จำนวน 12 อัตรา
  อัตราเงินเดือน: 10,200 – 11,220 บาท
 • วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 15 อัตรา
  อัตราเงินเดือน: 13,300 – 14,630 บาท
 • วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 12 อัตรา
  อัตราเงินเดือน: 13,300 – 14,630 บาท
 • อุทกวิทยาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 6 อัตรา
  อัตราเงินเดือน: 13,300 – 14,630 บาท
 • นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 4 อัตรา
  อัตราเงินเดือน: 13,300 – 14,630 บาท
 • นายช่างภาพปฏิบัติงาน (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน: 10,200 – 11,220 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

 • อ่านรายละเอียดเพิ่มที่เอกสารแนบท้าย

การสมัคร

 • สมัครทางระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2556
  เฉพาะตำแหน่ง: นายช่างภาพปฏิบัติงาน สมัครด้วยตนเอง วันที่ 17 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556
  เฉพาะตำแหน่ง: นายช่างภาพปฏิบัติงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556

เอกสารแนบท้าย : job.rid.go.th