สอศ.รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู จำนวน 375 อัตรา

0
337

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) จำนวน 35 กลุ่มวิชา 375 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ หน่วยรับสมัครประจำจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 สิงหาคม 2558

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) จำนวน 35 กลุ่มวิชา 375 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัคร

  • สมัครงานด้วยตนเองที่ หน่วยรับสมัครประจำจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 สิงหาคม 2558
  • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 4 กันยายน 2558
  • สอบข้อเขียน วันที่ 13 กันยายน 2558

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (คลิก)

การติดต่อ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขที่ 319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.02-2815555 เว็บไซต์: www.vec.go.th