สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 36 อัตรา

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ รวม 36 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2559

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

  • นักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา
  • นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาจีน) จำนวน 3 อัตรา
  • นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษารัสเซีย) จำนวน 2 อัตรา
  • นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาอาหรับ) จำนวน 2 อัตรา
  • นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาเขมร) จำนวน 2 อัตรา
  • นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาพม่า) จำนวน 3 อัตรา
  • นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาเวียดนาม) จำนวน 2 อัตรา
  • นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษามลายู) จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน
จะได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัครสอบ

  • สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2559
  • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (คลิก)

การติดต่อ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เลขที่ 321 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.02-2817399 เว็บไซต์: www.nia.go.th