สำนักงาน ก.ก. เปิดสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 43 ตำแหน่ง

0
1038

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) เปิดสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 43 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 25 มิ.ย. ถึง วันที่ 13 ก.ค.2555 ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการ จึงประกาศรับสมัครเพื่อเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 43 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

 • ตำแหน่งงานประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน จำนวน 23 ตำแหน่ง คลิกเพื่ออ่าน
 • ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ จำนวน 20 ตำแหน่ง คลิกเพื่ออ่าน

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

 • ตำแหน่งงานประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
  – วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 6,050 บาท
  – วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี อัตราเงินเดือน 6,800 บาท
  – วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี อัตราเงินเดือน 7,460 บาท
 • ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
  – วุฒิปริญญาตรี 4 ปี ต่อจากวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 8,340 บาท
  – วุฒิปริญญาตรี 5 ปี ต่อจากวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 9,140 บาท
  – ประกาศนียบัตรบัญฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีทั่วไป อัตราเงินเดือน 9,140 บาท

การสมัครสอบ

 • เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 25 มิ.ย. ถึง วันที่ 13 ก.ค.2555 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ในวันที่ 20 ส.ค.2555 ทางเว็บไซต์ หรือ www.bangkok.go.th หรือ หรือ www.bangkok.go.th

การติดต่อ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) กลุ่มงานดำเนินการสอบ กองสรรหาบุคคล โทร.02-2256894