สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา

0
643

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท. ชั้น 14 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2557

งานราชการที่เปิดสอบ

  • นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน

  • จะได้รับอัตราเงินเดือน ระหว่าง 17,500 – 19,250 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านงานยุติธรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
รับวุฒิปริญญาโท ในทุกสาขาวิชา และจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท

การรับสมัครสอบ

  • สมัครสอบด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท. ชั้น 14 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2557
  • สำนักงาน ป.ป.ท. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

รายละเอียดการรับสมัครสอบ คลิก

การติดต่อ
สำนักงาน ป.ป.ท. เลขที่ 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร.02-502667080 เว็บไซต์: