สำนักงาน ป.ป.ท. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 37 อัตรา

0
1029

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณประเภทดอกเบี้ยเงินฝากของกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพื่อช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จำนวน 37 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 14 ตั้งแต่วันที่ 3 – 10 พฤษภาคม 2556

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งนิติกร 23 อัตรา (ปริญญาตรี) โดยแบ่งเป็น
  – ส่วนกลาง 21 อัตรา
  – ส่วนภูมิภาค (ชลบุรี) 1 อัตรา
  – ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่) 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา (ปริญญาตรี) โดยแบ่งเป็น
  – ส่วนกลาง 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป 5 อัตรา (ปริญญาตรี) โดยแบ่งเป็น
  – ส่วนกลาง 5 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา (ปริญญาตรี) โดยแบ่งเป็น
  – ส่วนกลาง 2 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (ปริญญาตรี) โดยแบ่งเป็น
  – ส่วนกลาง 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา (ปวส.) โดยแบ่งเป็น
  – ส่วนกลาง 3 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา (ปวช.) โดยแบ่งเป็น
  – ส่วนกลาง 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และลักษณะงาน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเอกสารแนบท้าย

กำหนดการสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 14 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.02-5026879 หรือ 02-5026210 ตั้งแต่วันที่ 3 – 10 พฤษภาคม 2556

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

เอกสารแนบถ้ายประกาศ : คลิก

แหล่งที่มา: www.pacc.go.th