สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพรชบุรี) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (พร.) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก รวม 7 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพรชบุรี) ตั้งแต่วันที่ 6 – 13 สิงหาคม 2558

ตำแห่งที่เปิดรับสมัคร

  • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 5 อัตรา
  • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัคร

  • สมัครงานด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพรชบุรี) ตั้งแต่วันที่ 6 – 13 สิงหาคม 2558
  • สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพรชบุรี) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (คลิก)

การติดต่อ
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพรชบุรี) เลขที่330 หมู่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพรชบุรี 76120 โทร.032-471353 เว็บไซต์: www.drr.go.th