อบต.ดอนจิก เปิดสอบเป็นพนักงานส่วนตำบล รวม 15 ตำแหน่ง 17 อัตรา

0
1674

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็น พนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งต่างๆ รวม 15 ตำแหน่ง 17 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 3 – 21 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งที่รับสมัคสอบแข่งขัน

 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
  – เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
  – ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
  – เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
  – เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา
  – เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  – เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
  – นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
  – นายช่างสารวจ จำนวน 1 อัตรา
  – เจ้าพนักงานการประปา จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
  – นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
  – นักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  – นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  – นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
  – เจ้าหน้าที่สันทนาการ จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร

 • คุณวุฒิปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือน 8,340 บาท
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับเงินเดือน 7,460 บาท
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จะได้รับเงินเดือน 6,800 บาท
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับเงินเดือน 6,050 บาท

คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครสอบ
อ่านรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ

กำหนดการรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 3 – 21 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556

เอกสารแนบท้ายประกาศ : คลิก

การติดต่อ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ โทร.045-850217
เว็บไซต์: www.donjik.go.th