อบต.ถ้ำลอด เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบลถ้ำลอด

0
795

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประสงค์จะเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ช่างโยธา เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการศึกษา รวม 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 4 เมษายน 2556

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 2 ตำแหน่ง
  – เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  – ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง
  – เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  – เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 5 ตำแหน่ง
  – นักพัฒนาชุมชน จ้านวน 1 อัตรา
  – เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  – นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
  – นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  – นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 4 เมษายน 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 9 เมษายน 2556
 • สอบแข่งขัน วันที่ 27 เมษายน 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน วันที่ 2 พฤษภาคม 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม :  www.thumlod.com