อบต.นาพู่ อุดรธานี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน อบต. รวม 11 อัตรา

0
1639

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งต่างๆ รวม 11 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มกราคม 2557

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ประกอบด้วย
  – เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา
  – เจ้าหน้าที่การประปา จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ประกอบด้วย
  – เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  – เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  – เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
  – นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ประกอบด้วย
  – เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  – นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  – นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
  – นิติกร จำนวน 1 อัตรา
  – นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

 • ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 1 จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะได้รับเงินเดือน 7,640 บาท
 • ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 2 จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ดังนี้
  – คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/อนุปริญญา 2 ปี จะได้รับเงินเดือน 8,800 บาท
  – คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะได้รับเงินเดือน 9,330 บาท
 • ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 3 จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) จะได้รับเงินเดือน 11,860 บาท

การรับสมัคร

 • สมัครสอบด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มกราคม 2557
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557

เอกสารแนบท้ายประกาศ:

การติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ เลขที่ 217 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่ ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร.0-4291-0005 เว็บไซต์: www.naphu.go.th