กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 6 อัตรา

0
524

กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รวม 6 อัตรา สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 – 26 กันยายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

  • นักวิชาการงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัครสอบ

  • สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 – 26 กันยายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • กรมควบคุมมลพิษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 24 ตุลาคม 2557

รายละเอียการรับสมัคร คลิก

การติดต่อ
กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-2982000 เว็บไซต์: