สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย รวม 107 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย รวม 107 อัตรา ในกลุ่มวิชาสามัญ รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 ก.ค.55

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุุคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

 • ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 49 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 22 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 29 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวัดผล จำนวน 7 อัตรา

คุณสมบัติ: รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เงินเดือน 8,340 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตร หลักสูตร 5 ปี เงินเดือน 9,140 บาท และมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครูออกให้โดยคุรุสภา

หลักสูตรการสอบแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสอบภาคความรู้ ภาค ก. ภาค ข. ภาค ค. (คะแนนทั้งหมด 500 คะแนน)

 • ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
 • ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
 • ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

วิธีการสมัครสอบ

 • เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 ก.ค.55
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ในวันที่ 17 ส.ค.55

กำหนดการสอบแข่งขัน

 • วันที่ 1 ก.ย.55 (09:00 – 15:00 น.) สอบความรู้ภาค ก.
 • วันที่ 2 ก.ย.55 (09:00 – 15:00 น.) สอบความรู้ภาค ข.
 • วันที่ 2 ก.ย.55 (15:10 – 15:30 น.) สอบความรู้ภาค ค.

รายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา: www.teacherbkk.com