เปิดสอบตำรวจ ชั้นประทวน เพื่อแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร 500 อัตรา

0
3364

เปิดสอบตำรวจ 2558 รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 500 อัตรา พ.ศ.2558 (รับเฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนอยู่แล้ว)

เปิดสอบตำรวจ 2558

ประกาศเรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2558 จำนวน 500 อัตรา (สอบตำรวจ)

กำหนดการรับสมัคร

  • เปิดรับสมัครสอบตำรวจตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มกราคม 2559
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
  • สอบข้อเขียน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
  • ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 3 มีนาคม 2559
  • รายงานตัว วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2559
  • ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 23 -26 มีนาคม 2559
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก วันที่ 27 เมษายน 2559

การสมัครสอบตำรวจ
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ตั้งอยู่ที่ 100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-9410979 เว็บไซต์: www.policeadmission.org