กรมธนารักษ์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 5 อัตรา

กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รวม 5 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 28 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

  • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัครสอบ

  • สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 28 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • กรมธนารักษ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 7 กันยายน 2558

กรมธนารักษ์ (คลิก)

การติดต่อ
กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-2730899 – 903 เว็บไซต์: www.treasury.go.th