โรงพยาบาลกระทุ่มแบน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

0
3043

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักโภชนาการ และแพทย์แผนไทย รวม 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานเจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  • นักโภชนาการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  • แพทย์แผนไทย กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัคร

  • สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานเจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558
  • โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมิน วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน (คลิก)

การติดต่อ
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 450/4 สุคนธวิท ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 โทร.034-844430 เว็บไซต์: www.ktbhos.com