โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ พัฒนราษฎร์ รับสมัครครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา

0
1150

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนาราษฎร์) จ.สระบุรี ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2556

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  • ครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา (9,110 บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นผู้ได้รัลบวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  2. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

การรับสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนาราษฎร์) จ.สระบุรี ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2556
  • โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนาราษฎร์) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2556
  • สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 ตุลาคม 2556
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโดยเรียงลำดับคะแนนรวมสูงลงมา ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2556

เอกสารแนบท้ายประกาศ:

การติดต่อ
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนาราษฎร์) เลขที่ 443 หมู่ 12 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทร.036-201080 เว็บไซต์: www.srb1.go.th/abbanmor