นักศึกษาฝึกงานดูแลข้อมูลเอกสาร

นักศึกษาฝึกงานดูแลข้อมูลเอกสาร Part Time Exhibition Marketing Trainee

นักศึกษาฝึกงานดูแลข้อมูลเอกสาร Part Time Exhibition Marketing (Trainee) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครนิสิต / นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 - 4 สาขาอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)...
งานประชาสัมพันธ์สินค้า Harley St. Hair Centre

งานประชาสัมพันธ์สินค้า ประจำศูนย์การค้าชั้นนำ Part Time 500 บาท/วัน

งานประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะอันดับ 1 จาก ประเทศอังกฤษ Harley St. Hair Centre เปิดรับสมัครพนักงานขายและแนะนำสินค้า ประจำศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว และ ศูนย์การค้า เดอะ พรอมานาด จ่ายค่าแรง...
ร้านอาหารไทย-อิตาเลี่ยน เกรฮาวด์ คาเฟ่

ร้านอาหารไทย-อิตาเลี่ยน เกรฮาวด์ คาเฟ่ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 5 อัตรา

ร้านอาหารไทย-อิตาเลี่ยน เกรฮาวด์ คาเฟ่ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ระดับปริญญาตรี ในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ฯลฯ จำนวน 5 อัตรา ขอคนที่มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรองที่ดี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้สนใจ ส่งประวัติเข้ามาอีเมล์ พร้อมทั้งระบุช่วงเวลาที่สามารถฝึกงานได้ ร้านอาหารไทย-อิตาเลี่ยน เกรฮาวด์ คาเฟ่ รายละเอียดของงาน ...
นักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงาน / สหกิจศึกษา สำรวจข้อมูลด้วยระบบรถ BUGEYES

นักศึกษาฝึกงาน / สหกิจศึกษา GIS&Survey เปิดรับนักศึกษา ชาย/หญิง ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทำงานเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลด้วยระบบรถ BUGEYES และงานอื่นๆ มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้ ถ้ามีประสบการณ์หรือผลงานที่น่าสนใจ...
นักศึกษาฝึกงานธุรการ

นักศึกษาฝึกงานธุรการ ประจำสำนักงานใหญ่ (สัญญาจ้าง 6 เดือน) จำนวน 5 อัตรา

นักศึกษาฝึกงานธุรการ (สัญญาจ้าง 6 เดือน) จำนวน 5 อัตรา TESCO Lotus เปิดรับสัมครนักเรียน นักศึกษา ที่มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี ต้องการฝึกงานธุรการ...
นักศึกษาฝึกงานด้านติดต่อประสานงาน

นักศึกษาฝึกงานด้านติดต่อประสานงาน และจัดทำเอกสาร ทำงานที่บางหัวเสือ

นักศึกษาฝึกงานด้านติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสาร ในแผนกทรัพยากรมนุษย์ แผนกสิ่งแวดล้อม แผนกบัญชี และทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย งานนี้รับอายุ 18ปีขึ้นไป ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวส.- ปริญญาตรี นักศึกษาท่านใดสนใจฝึกงานด้านติดต่อประสานงาน และจัดทำเอกสาร สมัครงานด้วยตนเอง ติดต่อฝ่ายบุคคล นักศึกษาฝึกงานด้านติดต่อประสานงาน รายละเอียดของงาน นักศึกษาฝึกงานด้านติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสาร -...
งานเอกสารโครงการบ้านจัดสรร

งานเอกสารโครงการบ้านจัดสรร ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ Part Time รายวัน

งานเอกสารโครงการบ้านจัดสรร ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ Part Time รายวัน รับเฉพาะเพศหญิง เท่านั้น ที่มีอายุระหว่าง 22 - 27 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ถ้ากำลังศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง...
พนักงานส่งเสริมการตลาด

พนักงานส่งเสริมการตลาด นักศึกษาช่วยโปรโมทผลิตภัณฑ์ Part Time

พนักงานส่งเสริมการตลาด ช่วยโปรโมทผลิตภัณฑ์ ( Part-time ) จำนวน 5 อัตรา เปิดรับวุฒิ ม.3 ขึ้นไป ที่มีอายุไม่เกิน 35ปี มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานนอกสถานที่ได้ หากผู้สมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ต้องการหารายได้พิเศษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครงานด้วยตนเองที่...
งาน part time เสื้อผ้าแฟชั่นสตรี

งาน part time เสื้อผ้าแฟชั่นสตรี ทำงานที่ห้างวีเวียงไลฟ์สไตล์มอลล์

งาน part time เสื้อผ้าแฟชั่นสตรี ขายเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีที่ ห้างวีเวียงไลฟ์สไตล์มอลล์ งานนี้รับเฉพาะเพศหญิง อายุ 19 ปีขึ้นไป ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีอยู่ หรือ จบการศึกษา ม.6 / ปวช. มีบุคลิกภาพดี /...
CityFresh

CityFresh บางบอน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน / Part Time ประจำสำนักงาน

CityFresh บางบอน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน / Part Time ประจำสำนักงาน รับทุกเพศ ทุกวัยที่มีอายุไม่เกิน 26ปี ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์ข้อมูล และมีความเข้าใจในรายละเอียดข้อมูลได้ดี สมัครงานด้วยตนเองที่ CityFreshFruit...
นักศึกษาฝึกงานภาษาจีน

นักศึกษาฝึกงานภาษาจีน 实习生 ทำงานเกี่ยวกับลงโฆษณาอสังหาริมทรัพย์

นักศึกษาฝึกงานภาษาจีน 实习生 ทำงานเกี่ยวกับลงโฆษณาอสังหาริมทรัพย์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาจีน มีความกระตือ รือร้น มีความรับผิดชอบและมีความมุ่งมั่น ในการทำงาน สนใจสมัครงานด้วยตนเองที่ CNTHAI ติดต่อคุณลีออน...
Reception Part time

Reception Part time EKANEK HOSTEL รับสมัครพนักงาน Part Time สุรวงศ์

Reception Part time EKANEK HOSTEL รับสมัครพนักงาน Part Time สาขาสุรวงศ์ งานนี้ขอคนที่รักงานบริการ ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ ยินดีรับนักศึกษาที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษ หากผู้สมัครสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ดี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สมัครงานด้วยตนเองที่ EKANEK HOSTEL Reception Part...
Panasonic

Panasonic รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ด่วน!!)

Panasonic รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ด่วน!!) รับอายุไม่เกิน 25ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ทำงานในจังหวัดอยุธยา ขอคนที่ต้องการฝึกงานจริงๆ และมีภูมิลำเนาใกล้บริษัท หรือสะดวกเดินทาง...
นักศึกษาฝึกงานกราฟฟิค

นักศึกษาฝึกงานกราฟฟิค จัดทำชิ้นงาน Motion Graphic

นักศึกษาฝึกงานกราฟฟิค จัดทำชิ้นงาน Motion Graphic รับอายุ 22ปีขึ้นไป ที่สามารถใช้โปรแกรม After Effect, Permiere Pro Photoshop, Flash ได้ มีความรู้ด้านการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานที่ร้าน EVEANDBOY...
นักศึกษาฝึกงาน โครงการ Smart School Smart Teacher

นักศึกษาฝึกงาน โครงการ Smart School Smart Teacher ไม่จำกัดสาขาวิชา

นักศึกษาฝึกงาน โครงการ Smart School Smart Teacher โรงเรียนเพลินพัฒนา เปิดรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา มีความต้องการอยากเป็นครู หรือ อยากทำงานด้านการศึกษา ฝึกงานครู ในระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมปลาย โรงเรียนเพลินพัฒนา ชุมชนแห่งการเรียนที่มุ่งมั่นสร้างผู้เรียน ให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองร่วมกัน...
นักศึกษาฝึกงานบัญชี

นักศึกษาฝึกงานบัญชี หรือ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี Part Time 5 อัตรา

นักศึกษาฝึกงานบัญชี ตำแหน่งพนักงานบัญชี หรือ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี Part Time 5 อัตรา รับสมัครเฉพาะนักศึกษาที่กำลังเรียน ปวช. หรือ เริ่มศึกษาปี 1 ขี้นไป ในสาขาวิชาการบัญชี ทำงานเป็นที่ปรึกษาการลงทุนในประเทศไทยกับชาวต่างชาติ และทำบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้อง สมัครงานด้วยตนเองที่บริษัทฯ ทุกวันทำการ นักศึกษาฝึกงานบัญชี รายละเอียด ...
รายได้เสริมนักศึกษาฝึกงาน

รายได้เสริมนักศึกษาฝึกงาน HR จัดเก็บข้อมูลจากเว็บ Part Time

รายได้เสริมนักศึกษาฝึกงาน แผนกทรัพยากรมนุษย์ HR จัดเก็บข้อมูลจากเว็บ Part Time รับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา อายุไม่เกิน 23ปี ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สมัครงานด้วยตนเอง TOP ENGLISH (THAILAND) CO., LTD (Head Office) รายได้เสริมนักศึกษาฝึกงาน รายละเอียด ช่วยเหลือ...
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานเกี่ยวกับการออกเอกสารต่างๆ Part Time

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ทำงานเกี่ยวกับการออกเอกสารต่างๆ Part Time ทำงานที่ เซ็นทรัลเวสเกต จำนวน 4 อัตรา รับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ทุกสถาบันไม่จำกัดสาขา ขอคนที่สามารถทำงานที่ เซ็นทรัลเวสเกต ได้ สมัครงานด้วยตนเองที่ Valdus Clinic ทุกสาขาใกล้บ้าน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน รายละเอียดงาน ออกเอกสาร...
Chinese Internship Program

Chinese Internship Program รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน 3 เดือน

Chinese Internship Program เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน 3 เดือน อายุ 20ปีขึ้นไป ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2, 3, 4 ในคณะที่มีการหลักสูตรภาษาจีนแมนดาริน และสามารถสื่อสารภาษาจีนแมนดารินได้คล่อง ระดับ HSK 3 ขึ้นไป...
Student intern

Student intern นักศึกษาฝึกงาน ต่างจังหวัด ไม่จำกัดสาขาวิชา

Student intern นักศึกษาฝึกงาน ประจำสาขาต่างจังหวัด รับนักศึกษาสถาบันละไม่เกิน 2 คน ไม่จำกัดสาขาวิชา ขอคนที่มีความตั้งใจจริงในการฝึกประสบการณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่ออาชีพการทำงานของตนในอนาคต สนใจงานนี้ยื่นใบสมัครเข้าฝึกงานได้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ Student intern รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำสาขาต่างจังหวัด โดยมีสถานที่เข้าฝึกงานได้ดังต่อไปนี้ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานสาขา ในจังหวัด เชียงใหม่ ขอนแก่น...
MTI Make up

MTI Make up นักศึกษาฝึกงาน / พนักงาน Part-Time ( Graphic Designer )

MTI Make up นักศึกษาฝึกงาน / พนักงาน Part-Time ( Graphic Designer ) งานนี้รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น ที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และถ้ามีความสามารถในการใช้โปรแกรม Photoshop / illustrator ได้เป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ...
Seenspace ทองหล่อ 13

Seenspace ทองหล่อ 13 พนักงาน Part-time / นักศึกษาฝึกงาน 15 อัตรา

Seenspace ทองหล่อ 13 พนักงาน Part-Time / นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 15 อัตรา จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ ต้อนรับลูกค้า รับออเดอร์อาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้า ด่วนมาก!! งานนี้ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ขอแค่มีใจรักในบริการ และสามารถเข้างานเลิกดึกได้ สมัคร สัมภาษณ์...

Social network

16,300แฟนคลับชอบ
49ผู้ติดตามติดตาม
349ผู้ติดตามติดตาม
166ผู้ติดตามติดตาม
1,199ผู้ติดตามติดตาม