นักศึกษาฝึกงานดูแลข้อมูลเอกสาร Part Time Exhibition Marketing Trainee

นักศึกษาฝึกงานดูแลข้อมูลเอกสาร

นักศึกษาฝึกงานดูแลข้อมูลเอกสาร Part Time Exhibition Marketing (Trainee) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครนิสิต / นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 4 สาขาอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยงานเอกสาร และ Support ภายในงาน Exhibition Marketing ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นักศึกษาฝึกงานดูแลข้อมูลเอกสาร

รายละเอียดของงาน

  • ช่วยจัดทำดูแลข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับงาน Exhibition Marketing
  • ช่วยเหลือ Support งานต่างๆ ในทีม
  • ทำงานที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. นิสิต / นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 4 สาขาอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี
  3. สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
  4. กระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้

สวัสดิการ (สำหรับพนักงานประจำ)
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ฟรีอาหารกลางวัน
• สวัสดิการด้านการประกันกลุ่ม ความคุ้มครองด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ และชีวิต
• วันหยุดประเพณี 15 วัน
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• พนักงานประจำสำนักงานหยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์
• วันลาพิเศษโดยได้รับค่าจ้าง (เช่น การอุปสมบท การสมรส ลาคลอด เฝ้าไข้ พิธีศพ และลารับราชการทหารระดมพล ฯลฯ)
• เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ
• พนักงานปฏิบัติการมียูนิฟอร์ม
• Service Charge สำหรับพนักงานบริษัท Food & Beverage
• รางวัลอายุงานครบ 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี
• การตรวจสุขภาพประจำปี
• ห้องพยาบาล
• ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย
• เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
• ส่วนลดพิเศษร้านอาหาร Food Court
• การซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคราคาถูกประจำเดือน
• สมาชิกชมรมต่าง ๆ
• สังสรรค์ประจำปี งานกีฬาสี
• ฯลฯ

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศูนย์ฯสิริกิติ์ โซน D ชั้นล่าง ติดกับศูนย์อาหาร (เปิดวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.)

การติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โทร.02-2293666-7