นักศึกษาฝึกงานด้านติดต่อประสานงาน และจัดทำเอกสาร ทำงานที่บางหัวเสือ

นักศึกษาฝึกงานด้านติดต่อประสานงาน

นักศึกษาฝึกงานด้านติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสาร ในแผนกทรัพยากรมนุษย์ แผนกสิ่งแวดล้อม แผนกบัญชี และทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย งานนี้รับอายุ 18ปีขึ้นไป ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวส.- ปริญญาตรี นักศึกษาท่านใดสนใจฝึกงานด้านติดต่อประสานงาน และจัดทำเอกสาร สมัครงานด้วยตนเอง ติดต่อฝ่ายบุคคล

นักศึกษาฝึกงานด้านติดต่อประสานงาน

รายละเอียดของงาน

 • นักศึกษาฝึกงานด้านติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสาร
  – แผนกทรัพยากรมนุษย์
  – แผนกสิ่งแวดล้อม
  – แผนกบัญชี
 • และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
ประจำสำนักงานสาขาบางหัวเสือ (พระประแดง สมุทรปราการ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย และเพศหญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • กำลังศึกษาในระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
 • สนใจที่จะศึกษาหาความรู้ในสายงาน
 • มีความอดทน มุ่งมั่นตั้งใจที่จะใฝ่หาความความรู้

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เงินกู้ยืม (กรณีฉุกเฉิน)
 • โบนัส ประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • กิจกรรมพัฒนาและฝึกอบรม
 • อาหารกลางวันฟรี
 • รถรับส่ง
 • บ้านพัก (กรณีทำงานที่สาขา)

การติดต่อ
สมัครงานด้วยตนเอง ติดต่อฝ่ายบุคคล คุณมิ่งขวัญ โทร.02-7555220 , 086-3082177

เกี่ยวกับเรา
บริษัทให้คำปรึกษา ด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม และให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม มีศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม และระบบการขนส่งที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด มีบุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ และใส่ใจกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการ บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ด้วยจิตสำนึกและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปัญหามลพิษอื่นๆ ตามมาในอนาคต