นักศึกษาฝึกงานธุรการ ประจำสำนักงานใหญ่ (สัญญาจ้าง 6 เดือน) จำนวน 5 อัตรา

นักศึกษาฝึกงานธุรการ

นักศึกษาฝึกงานธุรการ (สัญญาจ้าง 6 เดือน) จำนวน 5 อัตรา TESCO Lotus เปิดรับสัมครนักเรียน นักศึกษา ที่มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี ต้องการฝึกงานธุรการ ที่สำนักงานใหญ่ เทสโก้โลตัส รับเฉพาะคนที่สามารถฝึกงานได้ครบ 6 เดือน เท่านั้น สำหรับผู้สนใจงานธุรการ ติดต่อสมัครงานได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

นักศึกษาฝึกงานธุรการ (สัญญาจ้าง 6 เดือน)

รายละเอียดของงาน

 • ให้การสนับสนุนงานทางด้านธุรการ การจัดทำเอกสาร เช่น รายงาน สัญญาต่างๆ
 • ค้นหาข้อมูลผ่านทางเวบไซต์ ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกลงในระบบ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีสถานภาพเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา
 • สามารถปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.
 • สามารถทำงานที่เทสโก้โลตัส สำนักงานใหญ่ เป็นระยะเวลา 6 เดือน
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

เอกสารการสมัครงาน

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)
 4. ประวัติส่วนตัว (Resume CV)
 5. รูปถ่ายหน้าตรง 1 – 2 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน)

การสมัครงาน
สำหรับผู้สนใจต้องการฝึกงานธุรการที่ สำนักงานใหญ่ เทสโก้โลตัส ติดต่อคุณปาลิดา โทร.02-7979962