นักศึกษาฝึกงาน โครงการ Smart School Smart Teacher ไม่จำกัดสาขาวิชา

นักศึกษาฝึกงาน โครงการ Smart School Smart Teacher

นักศึกษาฝึกงาน โครงการ Smart School Smart Teacher โรงเรียนเพลินพัฒนา เปิดรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา มีความต้องการอยากเป็นครู หรือ อยากทำงานด้านการศึกษา ฝึกงานครู ในระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมปลาย

โรงเรียนเพลินพัฒนา ชุมชนแห่งการเรียนที่มุ่งมั่นสร้างผู้เรียน ให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองร่วมกัน เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนของชีวิตและสังคม เป็นโรงเรียนแนวใหม่ย่านพุทธมณฑลสาย 2 เปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมปลาย
นิสิต / นักศึกษาฝึกงาน (โครงการ Smart School Smart Teacher)

นักศึกษาฝึกงาน โครงการ Smart School Smart Teacher

รายละเอียด

 • ครู (ในแต่สาระวิชา)
 • พนักงานสื่อสารองค์กร
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา อยากเป็นครู หรือ อยากทำงานด้านการศึกษา
 2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดี และมีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร
 3. มีทักษะในการติดต่อ ประสานงาน การติดต่อสื่อสาร

สวัสดิการ

 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมทั้งครอบครัว
 • สวัสดิการอาหารกลางวัน
 • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
 • สวัสดิการกองทุน สช.
 • และสวัสดิการเพิ่มเติมอื่นๆ มากมาย

การสมัครงาน
สมัครด้วยตัวเองที่ โรงเรียนเพลินพัฒนา หรือ ส่งสมัครงานทางอีเมล์ personal@plearnpattana.com

การติดต่อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่ม ติดต่องานบุคคล คุณดาวรรณ โรงเรียนเพลินพัฒนา โทร.02-885-2670-5 ต่อ 510,511