นักศึกษาฝึกงาน / สหกิจศึกษา สำรวจข้อมูลด้วยระบบรถ BUGEYES

นักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงาน / สหกิจศึกษา GIS&Survey เปิดรับนักศึกษา ชาย/หญิง ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทำงานเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลด้วยระบบรถ BUGEYES และงานอื่นๆ มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้ ถ้ามีประสบการณ์หรือผลงานที่น่าสนใจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรณีสหกิจศึกษา (ต้องมีระยะเวลาในการฝึกงาน 3 เดือนขึ้นไป)

นักศึกษาฝึกงาน / สหกิจศึกษา

รายละเอียดของงาน

 • สำรวจข้อมูลด้วยระบบรถ BUGEYES
 • นำเข้าและปรับปรุงฐานข้อมูล GIS ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • จัดทำแผนที่ Vetor Tile เพื่อแสดงผลบน Mapmagic
 • หากคุณมีความรู้ความสามารถในงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) รักการเรียนรู้ ชอบความท้าทาย ใน
 • เทคโนโลยีใหม่ๆ และมีคุณสมบัติตามข้างล่าง ที่นี้เราเปิดโอกาสให้คุณมาร่วมทีมเพื่อสร้างสรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับอนาคต

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ เพศหญิง
 • กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน พร้อมที่จะเรียนรู้งาน และทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างแท้จริง
 • ถ้ามีประสบการณ์หรือผลงานที่น่าสนใจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • กรณีสหกิจศึกษา (ต้องมีระยะเวลาในการฝึกงาน 3 เดือนขึ้นไป)

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

เอกสารสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
 • สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย)
 • สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) – เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics , Photo Content เป็นต้น

การติดต่อสมัคร
สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ติดต่อคุณเนตรา
กรุณาส่งประวัติส่วนตัวมาที่ jobthai_159@trustmail.jobthai.com