ร้านอาหารไทย-อิตาเลี่ยน เกรฮาวด์ คาเฟ่ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 5 อัตรา

ร้านอาหารไทย-อิตาเลี่ยน เกรฮาวด์ คาเฟ่

ร้านอาหารไทย-อิตาเลี่ยน เกรฮาวด์ คาเฟ่ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ระดับปริญญาตรี ในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ฯลฯ จำนวน 5 อัตรา ขอคนที่มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรองที่ดี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้สนใจ ส่งประวัติเข้ามาอีเมล์ พร้อมทั้งระบุช่วงเวลาที่สามารถฝึกงานได้

ร้านอาหารไทย-อิตาเลี่ยน เกรฮาวด์ คาเฟ่

รายละเอียดของงาน

 • ยินดีรับน้องๆ นักศึกษาฝึกงานในทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในสำนักงานใหญ่
 • ฝ่ายที่มีได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง, ฝ่ายการตลาด, ฝ่าย Creative, ฝ่ายต่างประเทศ, ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายปฏิบัติการครัว, ฝ่ายปฏิบัติการบริการหน้าร้าน, ฝ่ายซ่อมบำรุง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย / เพศหญิง
 2. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม, คหกรรมศาสตร์, โลจิสติกส์, การตลาด, ศิลปกรรมศาสตร์ (กราฟฟิค ดีไซน์, งานดีไซน์), ธุรกิจระหว่างประเทศ, บัญชี, ช่างไฟฟ้า, ช่างซ่อมบำรุง
 3. เป็นน้องๆ ที่ต้องการฝึกงานเพื่อจบหลักสูตรการเรียน
 4. มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรองที่ดี
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 6. ส่งประวัติเข้ามาอีเมล์ พร้อมทั้งระบุช่วงเวลาที่สามารถฝึกงานได้

เอกสารการสมัครงาน

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา
 4. รูปถ่าย
 5. ใบผ่านทหาร (ในกรณีอายุถึงเกณฑ์แล้ว)
 6. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 7. อื่นๆ (ถ้ามี)

สวัสดิการ

 • เงิน Service Charge(เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • เงิน Tip(เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • อาหารสำหรับพนักงาน 2 มื้อ(เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • เครื่องแบบพนักงาน(เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินกู้สำหรับพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • ค่ารถกรณีทำงานเกิน 24.00 น.
 • ส่วนลดค่าอาหารสำหรับพนักงาน

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ เกรฮาวด์ คาเฟ่ (GREYHOUND CAFE) สำนักงานใหญ่ สุขุมวิท 53 ตั้งแต่เวลา (9.00 -16.00 น.)

การติดต่อ
คุณสถาพร ปั้นเก่า (ฝ่ายบุคคล) โทร.02-2607178 ต่อ 162