รายได้เสริมนักศึกษาฝึกงาน HR จัดเก็บข้อมูลจากเว็บ Part Time

537
TOPICANATIVE

รายได้เสริมนักศึกษาฝึกงาน


รายละเอียด

 • ช่วยเหลือ และสนับสนุนทีม HR ในการค้นหา จัดเก็บข้อมูลผู้สมัครจากเว็บไซต์สมัครงานต่างๆ
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานตลอดจนแนะแนวการสัมภาษณ์กับผู้สมัครทางช่องทางต่างๆของบริษัท อาทิเช่น LINE Official, Facebook Fanpage, และเวปไซต์หางานต่างๆ
 • ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ เพื่อค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุระหว่าง 19 – 23 ปี
 2. ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องทั้งทักษะการพูดและการเขียน
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 4. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 5. กล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 6. สามารถปฏิบัติงานในวันจันทร์ – ศุกร์ 9.00น.-19.00 น. (รวมพักกลางวัน 2 ชั่วโมง)

สวัสดิการ

 • Evaluate 2 times per year (on January and July)
 • Overtime x2 *
 • Monthly performance bonus*
 • Car&Bike allowance
 • Housing allowance
 • Travelling allowance
 • Lunch allowance
 • Overtime food allowance
 • Training programme for new staff
 • Company Trip
 • Internal trip ( Department)
 • Monthly activity
 • Vacation leave/ annual leave
 • Football club/Badminton club
 • Have a chance to work aboard*
 • Plane ticket fee*
 • Visa fee*
  These above benefit(*) depends on the abilities of candidate and job requirements

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 11 (BTS สุรักดิ์)

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเอง TOP ENGLISH (THAILAND) CO., LTD (Head Office)

TOPICA Edtech group is the leading online education provider in South East Asia. TOPICA has more than 2000 full time employees, 2000 teachers and over 50,000 students from Singapore, Philippines, Indonesia, Thailand and Vietnam.