งานคีย์ข้อมูลสต็อคสินค้า ตรวจเช็คข้อมูลที่คีย์ให้ถูกต้อง จ่าย 365 บาท/วัน

งานคีย์ข้อมูลสต็อค

รายละเอียดของงาน
• คีย์ข้อมูลสต็อคสินค้า
• ตรวจเช็คข้อมูลที่คีย์ให้ถูกต้อง
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย / เพศหญิง
• อายุระหว่าง 17 – 35 ปี
• นักเรียน นักศึกษา หรือ จบการศึกษาแล้ว
• มีความละเอียด รอบคอบ
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์คีย์ข้อมูล ได้ดี และรวดเร็ว
• สามารถเลือกรอบการทำงาน หรือระบุวันที่ต้องการทำงานได้
10.00 – 20.00 น
10.15 – 20.15 น.
10.30 – 20.30 น.

อัตราจ้าง
ค่าตอบแทนวันละ 365 บาท/วัน

การติดต่อ
สมัครงานด้วยตนเองที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันจันทร์ – วันศุกร์ 13.30 ถึง 18.00 น. โทร.061-9789469