ช้างสยาม รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง พนักงานการตลาด จำนวน 2 อัตรา

ช้างสยาม

ช้างสยาม ผู้นำเครื่องเทศไทย ใส่ใจคุณภาพ เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง พนักงานการตลาด จำนวน 2 อัตรา รับทุกเพศ ทุกวัย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ รักการติดต่อประสานงาน การดูแลลูกค้า มีทักษะในการเจรจาสื่อสารที่ดี

ช้างสยาม (Changsiam)

ผู้นำเครื่องเทศไทย ใส่ใจคุณภาพ สินค้าหลักของบริษัทฯ คือ พริกไทยขาว และพริกไทยดำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเมล็ดพริกไทยของบริษัทฯ เป็นเมล็ดพริกไทยจันท์ที่มีแหล่งผลิตจากจังหวัดจันทบุรีแท้ 100%

รายละเอียดงาน

 • วางแผน และเขียนแผนการตลาดเพื่อโปรโมทสินค้าและบริการ
 • วิเคราะห์ วิจัยกลุ่มเป้าหมาย เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการผลิตสินค้างบประมาณ และผลกำไรที่จะได้รับ
 • ปรับแผนการตลาดและเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร
 • วางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อโปรโมทสินค้า
 • ติดตามและประเมินผลของแผนการตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง / เพศชาย
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 4. รักการติดต่อประสานงาน การดูแลลูกค้า มีทักษะในการเจรจาสื่อสารที่ดี
 5. มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น และมีความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง
 6. ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เรียนรู้งานได้รวดเร็ว มีทัศนคติที่ดี

การติดต่อสมัครงาน
ติดต่อสมัครงานโดยส่งข้อมูลการสมัครมาที่อีเมลล์ sao@changsiam.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-9438457, 02-9438254