ศูนย์กระจายสินค้าบิ๊กซี ธัญบุรี คลอง 6 รับสมัครพนักงานประจำ มากกว่า 300 อัตรา

ศูนย์กระจายสินค้าบิ๊กซี ธัญบุรี

ศูนย์กระจายสินค้าบิ๊กซี


ระดับหัวหน้างาน

 • ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
 • ผู้จัดการแผนกควบคุมสินค้าคงคลัง
 • ผู้จัดการแผนกป้องกันการสูญเสีย
 • ผู้จัดการแผนกนำส่งคืนสินค้า – RTV
 • หัวหน้าแผนกบริหารข้อมุลเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หัวหน้าแผนกควบคุมการเงิน
 • หัวหน้าแผนกฝึกอบรมคลังสินค้า
 • หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
 • หัวหน้าแผนกควบคุมสินค้าคงคลัง
 • หัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย
 • หัวหน้าแผนกนำส่งคืนสินค้า – RTV
 • หัวหน้าแผนกตรวจรับสินค้า
 • หัวหน้าแผนกความปลอดภัยในการทำงาน
 • หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์

ระดับพนักงาน

 • พนักงานคลังสินค้า
 • พนักงานบริการ
 • พนักงานควบคุมทรัพย์สิน
 • พนักงานเอกสารขนส่งสินค้า
 • พนักงานตรวจสอบ
 • พนักงานขับรถยก (Reach Truck)
 • พนักงานป้องกันการสูญเสีย
 • พนักงานซ่อมบำรุง
 • พนักงานบริหารข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • พนักงานนำส่งสินค้าคืน
 • พนักงานการเงิน
 • พนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

คุณสมบัติเบื้องต้น

 1. เพศชาย / เพศหญิง
 2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
 3. ทำงานเป็นกะได้
 4. หากมีประสบการณ์ในด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเองที่ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ธัญบุรี คลอง 6 ในวันที่ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2561 (9.00 – 16.00 น.)

การติดต่อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สำนักงานใหญ่) โทร.02-6550666 ต่อ 7441, 7268, 065-7243538, 065-5071751